Tag Archives: Dịch vụ sửa chữa bảo trì máy lạnh

Dịch vụ bảo trì máy lạnh

NỘI DUNG BẢO TRÌ MÁY LẠNH: 1. Kiểm tra tổng quát tình hình hoạt động của máy. 2. Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật vận hành của máy. 3. Đề xuất các biện pháp khắc phục sự